Klacht indienen

Heeft u een klacht over uw eerstelijnspsycholoog? Bespreek die klacht dan eerst met hem of haar. Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).