Werkwijze

Zo werkt een eerstelijnspsycholoog

In de intake legt u uw probleem voor, bespreekt de psycholoog met u de voorlopige diagnose en wat eraan gedaan kan worden. Samen werkt u vervolgens aan een herstel. Psychologen in de Basis generalistische GGZ werken praktisch en probleemgericht. Indien nodig neemt de psycholoog contact op met de huisarts. Een gesprek met een psycholoog duurt ongeveer drie kwartier.