OBA Praktijk

OBA Praktijk
Velperbuitensingel 15C
6828 CV Arnhem
Tel. 026-3893424
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30uur tot 17.30 uur)
E-mail: info@obapraktijk.nl
Website: www.obapraktijk.nl

Psycholoog/psychologen
Mw. drs. Tulin Duman-Bilir
Dhr. drs. Murat Cem Duman


Profiel
Sinds mei 2001 biedt OBA Praktijk (interculturele) behandeling/ begeleiding aan mensen waarbij cultuurspecifieke factoren van belang zijn bij het ontstaan en aanhouden van psychische problemen.Sinds januari 2012 is in de praktijk een jonge collega werkzaam, genaamd Murat Duman, die zich voornamelijk richt op jongeren/jong volwassenen. Zijn aanwezigheid is een meerwaarde voor deze doelgroep vanwege zijn meertaligheid en ervaring met de referentiekaders van jongeren.De hulpverlening is gericht op individuen, paren, gezinnen, families en andere verwantschapssystemen met uiteenlopende problemen waaronder: acculturatie- en/of migratiegerelateerde problematiek, cultuurgebonden problemen, onbegrepen psychische en lichamelijke klachten, relatie- en gezinsproblemen, arbeids- en studiegerelateerde problemen en/of klachten.

In mijn praktijk wordt gestreefd de behandeling en begeleiding van mensen met een niet westerse achtergrond, in het bijzonder mensen met een Turkse afkomst, zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo is de ontwikkeling van internet therapie in volle gang. Het streven is om op korte termijn hiermee aan de slag te kunnen.

Specialisaties

Door de noodzaak voor cultuursensitieve behandelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke culturele kaders van de cliënt, beoog ik zo creatief mogelijk werkzaam te zijn.

Ik laat mij dan ook, waar nodig, inspireren door verschillende stromingen binnen de psychologie. Zowel bij individuele therapie als bij relatietherapie werk ik bijvoorbeeld vanuit een systeemtherapeutisch en cognitief gedragstherapeutisch referentiekader. Voor traumabehandeling maak ik gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). Tot slot, voor groepsbehandeling is eveneens een werkwijze ontwikkeld die afgestemd op de doelgroep.

Registraties & Lidmaatschappen

Ik ben lid van een aantal beroepsverenigingen:

  • N.I.P.: Nederlandse Instituut van Psychologen
  • N.V.G.P.: Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie
  • Psyzorggroep Overgelder: Coöperatie van en voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten, werkzaam in de Generalistisch Basis GGZ in de regio rondom Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen

Tevens ben ik geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (GZ- psycholoog, B.I.G.).

Aanmelding

Aanmelding kan zowel telefonisch als per mail plaatsvinden. Als ik niet telefonisch bereikbaar ben, kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat en uw telefoonnummer achterlaten. Ik zal dan zo snel mogelijk proberen u terug te bellen.

De wachttijd varieert van ongeveer 2 tot 4 weken.

Bij een eerste afspraak graag uw verzekeringspasje, verwijsbrief van uw huisarts en uw identiteitsbewijs meenemen.

Bijzonderheden:

De praktijk bevindt zich in het centrum. Vandaar is het verstandig rekening te houden met betaald parkeren.

De praktijk is overigens rolstoel toegankelijk.