Psychologenpraktijk Arnhem-Zuid e.o.

Psychologenpraktijk Arnhem-Zuid e.o.Postbus 378
6800 AJ ArnhemTelefoon: 026-3811125Websites:
www.psychologenarnhemzuid.nl
www.sportmassagearnhemzuid.nlPsycholoog/psychologen
Mw. drs. P.M. van der Graaf
ProfielPsychologenpraktijk Arnhem-Zuid e.o. is een vrijgevestigde praktijk,  bestaat sinds 01 juni 1991 en werkt samen met andere externe disciplines zoals AMW, fysiotherapie, Caesartherapie, Mensendieck, Haptotherapie en lichaamsgericht werkende psychologen.
In het kader van Mediation kan er worden samengewerkt met juristen, financieel deskundigen en notarissen.Doelgroepen: kinderen, jeugdigen/adolescenten, volwassenen en ouderen.

Specialisaties

Systeemtherapeut (lid NVRG)
(Cognitief) gedragstherapeut (lid VGCt)
Kinder- en Jeugdpsychotherapeut (lid VKJP)
Antroposofisch psychotherapeut (lid NVAP), gecertificeerd
Sportpsycholoog VSPN®, geregistreerd
Seksuoloog NVVS (lid NVVS), geregistreerd
EMDR practitioner (lid Vereniging EMDR Nederland): kinderen, adolescenten en volwassenen
Hypnotherapeut (lid Nvvh)
(Family) Mediator NIP, Mediator First Offenders, Zorgmediator
ADR Mediator: geregistreerd

Ervaring met NAH-problematiek, pijnbestrijding, hartpatiënten, oncologische en palliatieve patiënten (lid NVPO en Lid VVM) en autismespectrumstoornissen.

Registraties & Lidmaatschappen

Klinisch psycholoog BIG
(Kinder- en Jeugd) Psychotherapeut BIG
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
GZ-Haptotherapeut VVH

Aanmelding

Telefonisch spreekuur voor aanmeldingen door cliënten op maandag t/m vrijdag tussen 18.00-19.00 uur. Telefoonnummer: 026-3811125.
Bij het maken van een afspraak voor een eerste gesprek geef ik u mijn werkadres door. Afspraken kunnen te allen tijde (7 dagen per week) afgemeld worden op het antwoordapparaat. U wordt vriendelijk verzocht zèlf weer een nieuwe afspraak te maken tijdens het telefonisch spreekuur. U kunt in een crisissituatie – als er sprake is van een bestaande behandelrelatie – een boodschap inspreken. Het is niet mogelijk een eenzijdige afspraak te maken via het antwoordapparaat.
De website is alleen informatief en niet interactief bedoeld. Dat wil zeggen dat een aanmelding uitsluitend telefonisch of  schriftelijk kan plaatsvinden en niet per e-mail.

Er is geen wachttijd.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur tevoren bericht te geven, daar de tijd anders volledig in rekening gebracht moet worden, ongeacht de reden!

Overige informatie

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze of op haar website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze en aan haar website, alsmede gebruik en  downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.