Gezondheidszorgpsycholoog/Eerstelijnspsycholoog

De psycholoog in de basis generalistische GGZ is een psycholoog die samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakt. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om u weer op weg te helpen. Andere keren zijn meer gesprekken zinvol. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘zo erg is het nog niet’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een psycholoog in de eerste lijn u goed helpen!

Basis generalistische GGZ

Psychologische zorg in de eerste lijn is toegankelijk voor iedereen. U kunt zelf bellen voor een afspraak wanneer u een verwijzing hebt gehaald bij uw huisarts. Soms gebeurt het dat de GZ-psycholoog, naar aanleiding van uw vraag, aangeeft dat het beter is wanneer u door een meer gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychotherapeut of een psychiater. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.