Als je moeite hebt met het vinden van een baan wegens een mentale of fysieke beperking, dan is een jobcoach misschien wel iets voor jou. Zo’n coach begeleid je in de beginfases van het hebben van een baan, waardoor jij over tijd zelfstandig aan de slag kan. Soms heb je nou eenmaal wat extra ondersteuning nodig en een coach helpt je graag op weg. 

Wat is een jobcoach precies?

Een jobcoach helpt mensen bij het vinden van een baan en het verrichten van werkzaamheden als ze hier moeite mee hebben. De coach ondersteunt werknemers waar nodig is zodat ze optimaal kunnen meedraaien in het bedrijfsleven. Het is dus een erg persoonlijke en zorgzame functie, doordat je als coach in direct contact staat met de werknemer en hen helpt als ze tegen bepaalde problemen aanlopen. 

Vroeger omvatte de functie van een coach met name het ondersteunen van mensen met een lichamelijke of een mentale beperking. Zo komen mensen met een handicap alsnog in aanmerking voor regulier werk. Tegenwoordig zijn de diensten van jobcoach verder uitgebreid en kunnen ook mensen met een burn-out of angststoornis bij hen terecht. Verder kan het prettig zijn voor autistische werknemers om een coach in te schakelen. Ook mensen die langdurig ziek zijn geweest en nu het werkveld willen betreden kunnen kiezen voor een coach. Het kan lastig zijn om na lange tijd het werkleven weer in te stappen, het brengt bijvoorbeeld veel vermoeidheid met zich mee. 

De werkzaamheden 

Nu we weten aan welke mensen jobcoaches begeleiding bieden, kunnen we ingaan op de werkzaamheden van een coach. Allereerst zal de coach goed onderzoeken wat voor werk zal passen bij de cliënt. Hoeveel werkdruk kunnen ze aan en waar liggen hun interesses? Vervolgens zal de coach bedrijven benaderen die geschikt zijn voor de cliënt. Vaak hebben ze een groot netwerk en zijn ze bekend met gepaste organisaties. Een jobcoach helpt dus bij het vinden van een baan, maar moet de cliënt ook motiveren om aan de slag te gaan. De relatie tussen jobcoach en cliënt kan dus erg intiem zijn. 

Als een cliënt is aangenomen bij een bedrijf, zal de coach blijvende steun bieden. Zo zal de coach kijken naar praktische zaken op de werkvloer, bijvoorbeeld een aangepast bureau of stoel waardoor de cliënt op gepaste wijze aan de slag kan. Verder kan de coach helpen bij het inwerken en is hij of zij aanwezig bij besprekingen zodat de cliënt ondersteund kan worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de cliënt zelfstandig aan de slag kan gaan. De jobcoach biedt de beginnende stappen zodat de cliënt deze zelfstandigheid kan bereiken. Over tijd zal de betrokkenheid van een coach dus afnemen, al zou deze nog altijd bereikbaar zijn als probleem zich voordoen. 

Wat is het verschil tussen een interne en externe coach?

Er bestaan zowel een interne als een externe jobcoach. Een externe coach is een coach die je zelf aanvraagt. Als je bijvoorbeeld nog op zoek bent naar een geschikte baan zul je waarschijnlijk zelf op zoek gaan naar een coach. Het is echter ook mogelijk dat een organisatie een coach aanstelt: in dit geval spreken we van een interne coach. 

Categorieën: nieuws