Bijzonder veel mensen worden vandaag de dag geconfronteerd met een zogenaamde burn out. Het gaat hierbij om een aandoening waardoor mensen zich uitgeput voelen. Bovendien kan er ook sprake zijn van irritatie ten opzichte van andere mensen. Het lage energieniveau van mensen met een burn out zorgt er in de praktijk bovendien voor dat zelfs de simpelste taken moeilijk uit te voeren worden. Heb jij ook het gevoel dat je te maken hebt met een burn out, maar ben je dat niet helemaal zeker? Wil je dan ook graag ontdekken wat nu precies de meest voorkomende symptomen van burn out zijn? Dan is het zeker interessant om je even te verdiepen in de onderstaande informatie!

Hoe ontstaat een burn out precies?

In de praktijk is het zo dat verschillende situaties aan de basis kunnen liggen van een burn out. In het merendeel van de gevallen is er echter sprake van een langdurige overbelasting. Deze wordt niet zelden veroorzaakt door langdurige stress. Je hebt gedurende een te lange periode (veel) te veel van jezelf gevraagd. Voor stress geldt uiteraard dat ze op verschillende manieren kan ontstaan. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen stress die je ervaart op het werk en in je persoonlijke leefsituatie. Wanneer aanhoudende stress aan de basis ligt van het ontstaan van je burn out is het altijd van belang om de oorzaak te onderzoeken en daar actie tegen te ondernemen. Indien dit niet gebeurt is het mogelijk dat je binnen de kortste keren terug kan worden geconfronteerd met symptomen van burn out. Actief het probleem aanpakken is dus een absolute must. 

Wat zijn de symptomen van burn out precies?

De symptomen van burn out die zich in de praktijk laten gelden kunnen uiteenlopend zijn. Voor heel wat mensen geldt dan ook dat ze zich gewoon vermoeid voelen en geen zin meer hebben om iets te doen. Voor andere personen geldt dan weer dat ze ook heel wat andere symptomen krijgen zoals:

  • Hoofdpijn;
  • Duizeligheid; 
  • Een pijnlijk gevoel dat wordt ervaren op de borst; 
  • Hartkloppingen; 
  • Last van de buik en een opgeblazen gevoel; 
  • Last van de spijsvertering;

Indien je één of meerdere van de bovenstaande symptomen van burn out herkent is het dus belangrijk om waakzaam te zijn voor deze aandoening. De kans bestaat namelijk dat ook jij er mee wordt geconfronteerd. Het is vooral van belang om deze aandoening en haar symptomen niet te accepteren, maar er doelgericht tegenin te gaan. Alleen op die manier kan er constructief worden toegewerkt naar een herstel en naar het oplossen van je burn out. 

Kan je medicijnen nemen bij burn out?

Om de symptomen van burn out te kunnen bestrijden zijn er op de markt verschillende medicijnen terug te vinden. In de praktijk is het echter zo dat er in eerste instantie wordt getracht om het gebruik van deze medicijnen te voorkomen. Het is dan ook veel belangrijker om in eerste instantie de oorzaak van de burn out te achterhalen en deze in de kern te bestrijden. Door vervolgens voldoende rust te nemen zal je merken dat de klachten veelal uit zichzelf terug over zullen gaan. Mocht dit niet het geval zijn kan je dan uiteindelijk nog steeds in de richting van medicijnen gaan kijken.

Categorieën: nieuws