Om vanuit de verzekering een vergoeding te krijgen voor een eerstelijns of GZ-psycholoog, dient u door uw huisarts te worden verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. Daarvoor is het nodig dat u een stoornis heeft. Als u alleen klachten heeft maar geen stoornis, vergoedt uw zorgverzekeraar de hulp niet.

Wat is het verschil tussen klachten en een (DSM-V)stoornis?
Pas wanneer bepaalde psychische klachten in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, wordt van een stoornis gesproken. Er zijn ook psychische klachten die heel vervelend kunnen zijn maar niet de diagnose van een stoornis krijgen. U krijgt een screening van uw klachten en problemen waarmee bepaald wordt of u in aanmerking komt voor behandeling door een psycholoog in de BasisGGZ. Zo niet, dan is wellicht de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Op basis van de bij u vastgestelde stoornis kunt u gebruik maken van een product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt dus af van de ernst van uw probleem.

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Een aantal problemen en klachten worden vanuit het basispakket niet vergoed. U kunt voor die klachten en problemen nog wel een behandeling krijgen bij de eerstelijnspsycholoog, maar u zult de kosten dan zelf moeten betalen. Sommige verzekeraars bieden in het aanvullend pakket een vergoeding voor de klachten en problemen die buiten het basispakket vallen. U kunt uw psycholoog vragen naar het tarief.

Een aantal psychologen kiest er voor om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl
Het al dan niet hebben van een contract heeft niets te maken met de kwaliteit van de betreffende psycholoog. U kunt uw psycholoog vragen welk tarief hij/zij hanteert. U betaalt de psycholoog zelf en kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt het beste bij uw zorgverzekeraar vragen welk bedrag dan vergoed wordt.

Per 1 juli 2009 moeten de psychologen bij nieuwe cliënten een identiteitscontrole doen en uw BSN nummer noteren. Daarom is het van belang dat u een identiteitsbewijs meeneemt naar het eerste gesprek.

U kunt altijd één van de op de site genoemde psychologen bellen met vragen. Ook kunt u meer informatie krijgen over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ via de website van de LVVP